V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOPŘIVA, Petr

Petr KOPŘIVA (* 21. 11. 1947)  – barman a filmový herec. Jako barman jednoho z restauračních podniků v centru Prahy zaujal typově režiséra J. Němce natolik, že ho obsadil do titulní role nesmělého manipulanta v úvodní povídce Pokušení manipulanta z triptychu Mučedníci lásky (1966). Po epizodce číšníka v hudební komedii J. Menzela Zločin v šantánu (1968) vstoupil nesmazatelně do dějin české kinematografie ústřední mužskou postavou podivuhodného Orlíka (namluvil ho ale J. Abrhám), který ostražitě chrání mladičkou titulní hrdinku (J. Schallerová) před nástrahami tajuplného světa, v Jirešově poetickém hororu podle Nezvalova stejnojmenného románu Valerie a týden divů (1970). Z rodu zvláštních bytostí byl i vesnický blázen Umpaj, kterého citlivě ztělesnil v Gajerově rodinném dramatu Kateřina a její děti (1970). Úlohu číšníka či barmana si pak ještě mnohokrát zopakoval: „Pane, vy jste vdova!“ (1970), Rodeo (1972), v první povídce Privátní demolice z Jirešova filmu Lidé z metra (1974), Což takhle dát si špenát (1977), Past na kachnu (1978), anebo Jirešově tragikomedii Prodloužený čas (1984). Jen v Mášově Hotelu pro cizince (1966) mu roli „vyfoukl“ Jiří hrabě Glück (J. Kodet) a musel se smířit s úlohou mladíka. Byl též pozorovatelem (Farářův konec, 1968), medikem (Pokus o vraždu, 1973), mechanikem (Jáchyme, hoď ho do stroje!,1974). Příležitostně se objevil na tv. obrazovce, např. v seriálech Hříšní lidé Města pražského (1968–69) a 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!