V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOPAL, Zdeněk

Zdeněk KOPAL (* 21. 11. 1943 Praha)  – herec. Se zkušenostmi eléva z pražského Divadla Jiřího Wolkera (1961–62) vystudoval herectví na DAMU (1965) a po účinkování v zájezdové scéně Divadlo – klub Maringotka (1967–68) působil v oblastních divadlech v Kladně – Mladé Boleslavi (1968–78) a pak v Hradci Králové. Filmování si vyzkoušel pouze v několika drobnějších postavách mladíků: dělník z Tesly (Život bez kytary, 1962), tajemník mládežnického svazu (Místo v houfu, 1964), příslušník bezpečnosti (Sázka na třináctku, 1977), pikolík (Strakatí andělé, 1964) a vojín (Žert, 1968). Na počátku 80. let si zahrál epizodu ševce (Hodina života, 1981), jako Adolf se objevil ve Steklého snímku Každému jeho nebe (1981). Znovu se na plátně objevil jako jeden z tankistů v Olmerově přepisu Škvoreckého prózy Tankový prapor (1991).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!