V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KONSTANTIN, Jan

Jan KONSTANTIN vl. jm. Jan Schindler (* 30. 9. 1894 Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín, † 28. 6. 1965 Hojsova Stráž, okres Klat) , operní pěvec-barytonista. Ve zpěvu se vzdělával soukromně v Praze (zejména u Carla Emericha). Na jevišti začínal jako člen opery v Ostravě (1919–20), po krátkém angažmá ve Slovenském národním divadle v Bratislavě (1920–21) trvale působil v Národním divadle v Praze (1921–60), kde patřil, především za Ostrčilovy i Talichovy éry, k předním sólistům a interpretům Smetanových postav. Věnoval se i koncertní a pedagogické činnosti na pražské konzervatoři a AMU (1942–60). Svědectví o jeho pěveckých a hereckých kvalitách zaznamenali S. Innemann a Jaroslav Kvapil v první film. zvukové verzi Smetanovy opery Prodaná nevěsta (1933), kde hrál a zpíval sedláka Krušinu. Svým hlasem pak obohatil i Krškův životopisný film o Smetanovi Z mého života (1956).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!