V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KONOPÍKOVÁ, Alena

Alena KONOPÍKOVÁ (* 23. 6. 1949 Holýšov, okres Domažlice)  – herečka. Od roku 1971 byla dlouholetou členkou hereckého souboru Krajského divadla v Příbrami. Na film. plátně debutovala jako Lenka ve zfilmování Páralovy prózy Radost až do rána (1978) A. Kachlíka a pak hrále vedlejší ženskou rolí učitelky Jitky Zelené (Velké přání, 1981), další učitelkou byla v Má láska s Jakubem (1982) a Ferencová manželka v dětském snímku Vyhrávat potichu (1984). Zatímco film jí další role zatím nenabídl, účinkovala alespoň na obrazovce, jak v tv. filmech (Rubikova kostka, 1984; Případ Kolman, 1986; Neklidná zimní sezona, 1986), tak v seriálech (Panoptikum města pražského, 1986; Dobrodružství kriminalistiky, 1989), zatím naposled kreací majitelky nevěstince madame Mary alias paní Vostré v Četnických humoreskách (2000, 2003); ukončení tohoto seriálu pak připomněl tv. pořad Silvestr s četníky (2007).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!