V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOLOFÍKOVÁ, Milica

Milica KOLOFÍKOVÁ (* 7. 10. 1922 Ústí nad Labem)  – herečka. Herecké vzdělání získala na Státní konzervatoři v Praze, po jejímž absolvování (1944) byla krátce členkou Městského divadla Kladno. V další jevištní praxi pokračovala v Praze, kde vystřídala angažmá v Divadle D 46 (1945–48), Divadle státního filmu (1948–52), Vesnickém divadle (1953–54), zájezdovém souboru Ústředního divadla čs. armády (1955–57) a naposledy působila jako loutkoherečka Divadla Dětského domu (1957–62). Do kinematografie ji uvedl režisér Jiří Weiss úlohou dřevorubcovy dcery Anny-Marie, pocházející ze smíšené česko-německé rodiny, v dramatu Uloupená hranice (1947). Podruhé ji kamera zachytila už v hlavní ženské postavě sekretářky z železáren Magdy v Cikánově špionážním dramatu Případ Z-8 (1948). Následovaly ještě dvě role venkovských dcer (Vzbouření na vsi, 1949; Zvony z rákosu, 1950) a delší přestávka od filmování. Na plátně se pak objevila už jen v menších úlohách snachy (Čest a sláva, 1968), sociální pracovnice (Odvážná slečna, 1969), řádové sestry (Svatá hříšnice, 1970), ženy na recepci (Ucho, 1970) a polské vězeňkyně (…a pozdravuji vlaštovky, 1972).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!