V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOLDOVSKÝ, Jiří

Jiří KOLDOVSKÝ rozený Cicvárek (* 9. 3. 1899 Praha, † 8. 1. 1963 Kolín)herec; syn operní zpěvačky Růženy Koldovské (1875-1943) a dr. Václava Cicvárka, manžel herečky J. Koldovské. Po otcově smrti ho adoptoval jeho nevlastní otec, novinář Miloš Čtrnáctý (1882–1970). Od roku 1916 prošel řadou venkovských div. společností (mj. Josef Faltys) a během 20. a 30. let vystřídal jako herec a režisér kamenné činoherní a operetní scény v Praze (Tylovo divadlo v Nuslích, Švandovo divadlo, Velká opereta), Olomouci, Plzni, Brně, Bratislavě a Kladně. Za okupace režíroval a vedl Moderní divadlo v pražském Akropolisu a několik poválečných sezon byl operetním režisérem v pražské Uranii a Zemském divadle Ostrava. Posledních jedenáct let před odchodem do důchodu (1959) strávil většinou na jevišti Městského oblastního divadla v Kolíně. Film. diváci ho poznali pouze v několika vedlejších postavách autoritativních hodnostářů, jakými byli např. ředitel oceláren (Svítání, 1933), důlní inženýr (Harmonika, 1937), film. režisér (Kariéra matky Lízalky, 1937), hrabě (Lucerna, 1938) a inspektora (Poznej svého muže, 1940).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!