V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOLDOVSKÁ, Jožka/Joža

Jožka/Joža KOLDOVSKÁ rozená Smolová (* 13. 9. 1905 Praha, † 1962 Brno)operetní herečka; manželka herce a divadelního režiséra J. Koldovského. Roku 1931 byla s manželem angažována do Kladenského divadla a ve 30. letech pak působila na pražských zpěvoherních scénách, kde jako subreta s nevšedním pohybovým nadáním slavila úspěchy zejména na jevišti vinohradské Malé operety (Hanácká krev, Brandejští dragouni, Jen ty a já). Od roku 1940 byla přední členkou zpěvoherního souboru Zemského divadla v Brně, respektive Státního divadla v Brně, kde působila do roku 1954. Ještě před angažmá v Brně se uplatňovala též jako film. herečka. Po několika epizodních rolích a roličkách (Načeradec, král kibiců, 1932; Kantor Ideál, 1932; Srdce za písničku, 1933) začala před kamerou své půvaby atraktivní brunetky propůjčovat též ústředním postavám mladých zamilovaných nebo osudových žen z různých společenských vrstev.  V Kubáskově sociálním dramatu Svítání (1933) hrála chudou švadlenku Anežku Kučerovovou, která láskou a obětavostí vrátí chuď do života svému snoubenci, stavebnímu kresliči Aloisovi (V. Borský), který za hospodářské krize přišel o práci a pomýšlel na sebevraždu. Byť film vyvolal spíše rozpaky než uznání, hereččin výkon byl označen za slibný a otevřel jí cestu k lepším příležitostem. S V. Kubáskem a jeho spolurežisíérem Josefem Kokeislem se opět setkala v moralizujícícm  melodramatu Osudná chvíle (1935), kde měla roli barobvé tanečnice, zpěvačky a příležitostné prostitutky Mimi. Obě výše uvedené postavy dokládají její schopnost vytvářet protikladné typy soudobého ženství: na jedné straně ženu milující a obětavou, která je připravena snášet po boku partnera životní svízele, na druhé straně ženu jako "vtělený hřích", řečeno jazykem tehdejší publicistiky. Někde uprostřed mězi těmito póly je hlavní postava ženské manekýnky Jany v komedii V. Binovce Polibek ve sněhu (1935) . Zejména tento film přispěl k její popularitě u film. diváků, mj. i proto, že v něm byla partnerkou R. Wanky, tehdy nejoblíbenější hvězdy českého filmu. Až do počátku 40. let, kdy odešla z Prahy do Brna, pak měla už je epizodní role: nemocniční sestra Ingrid ve Vávrově dramatu Pacientka dr. Hegla (1940) a zákaznice v klenotnictví v Cikánově detektivní komedii Pelikán má alibi (1940). Üčinkovala také v reklamních filmech, např. na gumové hračky firmy Baťa (Slon zachráncem, 1940).

 

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!