V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOLÁR, Karel

Karel KOLÁR (* 19. 4. 1882 Praha, † 21. 6. 1947 Praha)  – herec; syn herce Františka Karla Kolára (1829–1895) a prasynovec herce a dramatika Josefa Jiřího Kolára (1812–1896), bratr herečky Růženy Kolárové (1875–1936). Opustil původní zinkografické povolání, aby se věnoval herectví. Začínal ve Švandově divadle (1899), po roce přešel k venkovským společnostem a od roku 1908 (kromě let 1942–45) byl členem činohry Národního divadla v Praze, kde byl nejúspěšnější v postavách domácího realistického repertoáru (J. K. Tyl, L. Stroupežnický). S kinematografií ho poprvé spojila úloha vousatého modelu v Kvapilově autorské komedii Ahasver (1915). V několika dalších němých filmech hrál např. kameníka (Stavitel chrámu, 1919), řezníka (Píseň života, 1924) a slov. básníka a buditele Jána Kollára (Josef Kajetán Tyl, 1925). Pro film. režiséry ve zvukovém období zůstal oblíbeným představitelem epizodních rolí, zpočátku vrátných (Když struny lkají, 1930; Aféra plukovníka Redla, 1931) a později autoritativních typů. Kromě radních a starostů (Cestou křížovou, 1938; Vzhůru nohama, 1938; Ryba na suchu, 1942; Zlaté dno, 1942; Nikola Šuhaj, 1947) hrál otce (Slávko, nedej se!, 1938; Babička, 1940) i faráře (To byl český muzikant, 1940). Intenzivně spolupracoval s rozhlasem (jako imitátor hlasů zvířat, herec a režisér).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!