V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOFRÁNKOVÁ, Hana

Hana KOFRÁNKOVÁ (* 5. 1. 1949 Praha)  – dramaturgyně, divadelní a rozhlasová režisérka a herečka. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a DAMU (1975) a od roku 1972 působí v Československém rozhlase, kde se orientuje na tvorbu literárních pořadů a dramatizací. Za rozhlasovou režijní práci obdržela řadu ocenění, mj. cenu Prix Bohemia Radio 2000 za režii pořadu Papírové děti, roku 2002 cenu za realizaci Ibsenova dramatu Hedda Gablerová. Jako režisérka a recitátorka trvale spolupracuje s Lyrou Pragensis a Violou. Externě působí také pedagogicky na DAMU. V současnosti se věnuje především inscenacím klasických div. her. O její herecké služby projevil zájem z film. režisérů pouze Štěpán Skalský, který jí svěřil vedlejší roli svobodné matky Marie, obětavě pečující na jihočeském venkově o svérázného sochaře (V. Kratina), v psychologickém snímku Všechno nebo nic (1984). Objevila se také v jeho životopisném dramatu K. Čapka Člověk proti zkáze (1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!