V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KODETOVÁ, Barbora

Barbora KODETOVÁ (* 6. 9. 1970 Praha)  – herečka; dcera herce J. Kodeta. Pochází z herecké rodiny, prapradědeček J. J. Kolár, prapradědeček Vendelín Budil, pradědeček J. Steimar. Vystudovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze (1991), pak byla členkou Národního divadla v Praze (1991–96), Divadelního spolku Kašpar (1996–98) a Divadla v Mladé Boleslavi (1998–2000). Jako herečka ve svobodném povolání účinkuje např. v Divadle Na zábradlí, Činherním klubu, ve Švandově divadle (Podzimní sonáta, Ženy mezi nebem a zemí) a Divadle Na Jezerce (Večer tříkrálový) a spolupracuje s Lyrou Pragensis a Scénou Montmartre. Na filmovém plátně se objevila zatím jen ve dvou rolích: tuberkulózní pacientka a bývalá závodní tanečnice Lydie v Jirešově psychologickém snímku Učitel tance (1994), lehce excentrická manželka jednoho středoevropského samovládce (A. Hryc ) v Balcově tragikomickém podobenství Rivers of Babylon (1998). Bohatší je její tv. tvorba, zahrnující pohádky (Tajemství, 1991; O myrtové panně, 1992), filmy (Útěky, 2003) a seriály (Smrt krásné dívky, 1996; Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 1999; Redakce, 2004). Větší role vytvořila také v zahraničních tv. seriálech Tajemství Zlaté jeskyně 3/Fantagirò 3 (1993) a Duna/Dune (2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!