V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOČOVÁ, Zuzana

Zuzana KOČOVÁ vl. jménem Liběna (* 17. 8. 1922 Jičín, † 12. 6. 1988 Praha)  – herečka, divadelní režisérka, ředitelka a dramatička; manželka divadelníka E. F. Buriana (1904–1959) a matka písničkáře J. Buriana. S průpravou z Herecké školy E. F. Buriana (1939–41) strávila zbytek okupace v Horáckém divadle v Jihlavě a u Středočeské činohry J. Burdy. Po válce nastoupila do obnovené Burianovy scény D 46 (1945–60), kde projevila i autorské ambice. Roku 1964 založila experimentální zájezdové divadlo Maringotka, ve kterém se pokusila během jeho devítileté existence navázat svými režiemi a vlastními hrami (mj. Bosorka, 1965; Kirké a Balas, 1970) na Burianovy div. principy a postupy. Pak byla dramaturgyní literárně dramatického vysílání Československého rozhlasu (1974–78) a věnovala se psaní próz (Krajní situace, 1980), cestopisů (Chvála putování, 1984) a autobiografie (Pět sešitů ze začátku, 1975). Do film. ateliérů zavítala jen velmi zřídka a většinou jen kvůli nepatrným rolím, např. dělnice (Chceme žít, 1949), služky (Stříbrný vítr, 1954), družstevnice (Osení, 1960), tety (Kde řeky mají slunce, 1961) a profesorovy ženy (Znamení Raka, 1966). Výjimečně se objevila také na tv. obrazovce (Spravedlnost pro Selvina, 1968).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!