V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOČIČKOVÁ, Ester

Ester KOČIČKOVÁ rozená Renata Divišová (* 13. 1. 1968 Klatovy)moderátorka, improvizátorka, šansonová zpěvačka, textařka a herečka; bývalá manželka kytaristy, skladatele a producenta Reného Pařeza. Vystudovala vychovatelství na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, působila jako vychovatelka ve školní družině a učilišti v Písnici. Múzické sklony ji vedly do kursu pantomimy a pak na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde byla v hudebně-dramatickém oddělení žačkou J. Duška. Působila jako moderátorka Rádia Mama a Limonádový Joe (zde přijala svůj pseudonym), pak Radiožurnálu. Krátce byla redaktorkou časopisu Patron. V ČT uváděla debatní pořady Ženský hlas, Dvojhlas, Nejhorší vyhrává a Pavlač, v nichž uplatnila vyhraněné názory. Píše a zpívá texty na melodie Lubomíra Nohavici, za jehož klavírního doprovodu vystupuje v recitálech šansonů (nahráli i písňová alba). V Divadle Černá Labuť vystupovala v monodramatu Roberta Adhayde Vyučování donny Margaridy. Napsala libreto k Šedé myší opery uvedené Stavovským divadlem (2005). Pohotovost a improvizační schopnosti ukázala při moderování kulturních akcí (mj. nominační večery Českých lvů). Účastní se i originálního hereckého projektu – komických vystoupení typu stand-up, které natočila tv. stanice HBO pod titulem Na stojáka. Projevili o ni zájem i filmaři. Posluchač FAMU Tomáš Holečka ji svěřil hlavní roli manželky ve školním filmu Klidná rána (2005). V Morávkově komedii Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005) byla dramaturgyní Ester Kotrlou. Dominantní, přitom ale obětavou Marušku, těhotnou ženu evangelického faráře Řehoře (J. Burian), hrála v povídce Mravní imperativ z celovečerního debutu Kuličky (2008) režisérky Olgy Dabrowské.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!