V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOČÍ, Přemysl

Přemysl KOČÍ (* 1.6.1917 Rychvald, okres Karviná, † 15. 1. 2003 Praha)  – operní pěvec-barytonista, herec a pedagog. Zpěv studoval u Rudolfa Vaška v Ostravě, kde pak byl členem opery (1943–49). Od roku 1949 působil v Národním divadle v Praze, jehož byl dlouholetým sólistou, pak ředitelem (1969–78) a režisérem opery (1979 až 1983). Hostoval také na řadě světových operních scén. Několikrát se herecky uplatnil před film. kamerou v drobných i větších rolích: voják u císaře Zikmunda (Jan Žižka, 1955), zákazník v knihkupectví (Zaostřit, prosím!, 1956), správce Budivoj (Dalibor, 1956), vezír (Legenda o lásce, 1956), brankář čs. hokejové reprezentace (Brankář bydlí v naší ulici, 1957), pobočník císaře Zikmunda (Proti všem, 1957), hlavní lovec (Rusalka, 1962), sovětský politruk (Maratón, 1968), vodník (Rusalka, 1977), panovník (Deváté srdce, 1978), operní zpěvák v roli Mefista (Chobotnice z II. patra, 1986). Napsal odbornou knihu Základy pěvecké techniky (1970) a vzpomínky Dobrý den, živote (1986). Od počátku 60. let vyučoval na AMU a aktivně se angažoval politicky; v 70. letech patřil k čelným představitelům normalizační politiky v oblasti kultury.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!