V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOCOUREK, Franta

Franta KOCOUREK František (* 21. 2. 1947 Brno-Řečkovice, † 7. 7. 1991 Vír-Hrdá Ves, okres Žďár nad Sázavou)  – zápasník, silák a herec. Od dvanácti let posiloval v zápasnickém oddílu brněnské Zbrojovky a v tréninkovém středisku někdejší Rudé hvězdy v brněnských Pisárkách. Zkušenosti ze zápasnické žíněnky ho později katapultovaly jako urostlého mladíka s bavičskými sklony až na jeviště, kde ohromoval svými siláckými, gladiátorskými a artistickými výkony, jimž nescházela ani zábavná dimenze. Na konci 60. let vystupoval dokonce ve vídeňských barech a kabaretech. Jako původně vyučený písmomalíř se v 70. letech živil rozvážením uhlí a statováním v Mahenově divadle. Mezi legendární figury brněnského regionu vstoupil také jako lidový filozof, bezprostřední mystifikátor, notorický recesista a herec brněnského Divadla Husa na provázku. Menší role hromotluků hrál ve filmech Balada pro banditu (1978), Kára plná bolesti (1985), Antonyho šance (1986) a Páni Edisoni (1987). Do širokého povědomí ale vstoupil hlavně díky historkám M. Donutila.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!