V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOCIAN, Jaroslav

Jaroslav KOCIAN (* 22. 2. 1883 Ústí nad Orlicí, † 8. 3. 1950 Praha)  – houslista, pedagog a skladatel; syn hudebního pedagoga Julia Kociana (1852–1913). Vyrůstal v hudebním prostředí a jeho nadání se projevilo již ve třech letech. Hru na housle ho učil otec, později studoval u Josefa Zábrodského ve svém rodišti (1888–93) a u Otakara Ševčíka na pražské konzervatoři (1896–1901). V osmi letech vystoupil poprvé veřejně a byl považován za zázračné dítě. Podnikal četné koncertní zájezdy do zahraničí, kde s Janem Kubelíkem nejvýrazněji reprezentoval české houslové umění jako virtuózní interpret děl J. S. Bacha, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského a A. Dvořáka. Od dětství se také věnoval skladatelské činnosti, i když v menších formách. Významná byla jeho pedagogická činnost na pražské konzervatoři (1921–43). S českým filmem ho spojily dvě role, z nichž každá spadá do jiné historické epochy vývoje filmu. V němé éře hrál menší úlohu jednoho z myslivců v dramatu V. Binovce Černí myslivci (1921). Ústřední mužskou postavu potulného houslisty Marka a někdejšího slavného virtuosa, který se ujme ztraceného synka (Jan Fehér-Weiss) barové zpěvačky (M. Sonja), vytvořil v prvním českém zvukovém filmu – melodramatu Friedricha Fehéra Když struny lkají (1930). Komerční neúspěch tohoto snímku však nezachránilo ani Kocianovo tklivé podání lidových písní. Na jeho počest bylo roku 1955 založeno Kocianovo kvarteto a v Ústí nad Orlicí se také každoročně koná mezinárodní soutěž houslistů nazvaná Kocianovo Ústí.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!