V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOBR, Josef

Josef KOBR (* 9. 9. 1920 Kladno, † 10. 5. 1999 Ostrava)  – operetní herec a režisér; manžel operetní herečky a zpěvačky Zdeňky Poláčkové (1915–1990). Začínal počátkem 40. let v pražské Uranii, pak byl členem Českého divadla moravskoslezského v Ostravě (1941–44), Městského divadla Kladno (1944–45) a od roku 1947 působil jako operetní herec a režisér v ostravském Státním divadle, respektive Divadle Jiřího Myrona. K filmování se poprvé dostal jako komparzista už za okupace (Muzikantská Liduška, 1940; To byl český muzikant, 1940) a později díky epizodce závodníka v Radokově retrokomedii Dědeček automobil (1956). Diváci v kinech ho mohli spatřit velmi zřídka v drobných rolích reportérů a konferenciérů (Tři přání, 1958; Začít znova, 1963; Strakatí andělé, 1964), funkcionářů a úředníků (Neklidnou hladinou, 1962; Hroch, 1973; Kopytem sem, kopytem tam, 1988) a opilce (Křižovatky, 1959). Naposledy se na plátně objevil jako železničář Hemele v Chlumského okupační komedii Stůj, nebo se netrefím (1998). Největší popularitu mu přinesla komická postava svérázného kapelníka hornické dechovky z tv. komediálního seriálu Dispečer(1971 až 1972). Je autorem humoristické knihy Smějeme se s Josefem Kobrem (1985). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1994).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!