V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOBÍK, Josef

Josef KOBÍK (* 7. 3. 1888 Praha, † 1. 9. 1964 Praha)  – maskér, vlásenkář a příležitostný filmový herec. Vyučil se div. vlásenkářem a kvůli dalšímu zdokonalení v řemesle odjel do Berlína, kde před i po 1. světové válce pracoval na velkých filmech. V odborných kadeřnických listech uveřejňoval články a studie o film. vlásence. Po návratu do vlasti roku 1926 působil už jen v Praze. Při své profesi se uplatnil také před kamerou v epizodkách četníků (Dům ztraceného štěstí, 1927; Sextánka, 1927; Páter Vojtěch, 1928), hospodských (Ve dvou se to lépe táhne, 1928; Z českých mlýnů, 1929), průvodčích (Dobrý voják Švejk, 1926; Kantor ideál, 1932), vrátných a portýrů (On a jeho sestra, 1931; Pudr a benzín, 1931) a holičů a kadeřníků (Kariéra matky Lízalky, 1937; Svatební cesta, 1938; Píseň drožkáře, 1940). Po 2. světové válce se podílel jako maskér na řadě filmů, např. Podobizna (1947), Portáši (1947), Léto (1948), Posel úsvitu (1950), Mladá léta (1952) a Strakonický dudák (1955).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!