V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KNOR, Valentin

Valentin KNOR (* 22. 5. 1932 Praha)  – epizodní herec; bratr klavíristy Stanislava Knora (1929–1984) a bývalý manžel herečky B. Holišové. Jeho jediným dvěma div. angažmá v Mladé Boleslavi (1959–61) a Liberci (1961 až 1963) předcházela herecká zkušenost ve filmu, kde se objevil v bezejmenných epizodkách lékárníka (Stříbrný vítr, 1954), vojáka ve vlaku (O věcech nadpřirozených, 1958), muže v tramvaji (Májové hvězdy, 1959), pilota (Letiště nepřijímá, 1959), vysloužilce (Mstitel, 1959), údržbáře (Lidé jako ty, 1960) a zvukové mistra (Neděle ve všední den, 1962). V letech 1974 až 1978 byl vedoucí film. archivu Československého filmového ústavu, kde pak v 80. letech pracoval v knižním odbytu. Uspořádal vzpomínkovou knihu o Myrtilu Frídovi To je mi pěkná historie (1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!