V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KMÍNKOVÁ, Dagmar

Dagmar KMÍNKOVÁ Dáša, provdaná 1. Špičková, 2. Pokorná, 3. Heráková (* 22. 4. 1928 Praha, † 2003)  – herečka; dcera O. Kmínka. Se zákulisím film. světa se důvěrně seznámila už jako čtyřletá, když hrála role baculatých holčiček v melodramatech a pohádkách svého otce Zlaté ptáče (1932), Sněhurka a sedm trpaslíků (1933), Perníková chaloupka (1933). Na jevišti začínala až po 2. světové válce v Divadle města Žižkova (1947–49) a pak vystřídala angažmá na oblastních scénách (Mladá Boleslav, Plzeň, Hradec Králové) a v Praze (Ústřední divadlo čs. armády, Vesnické divadlo, Divadlo S+H). V druhé polovině 60. let pracovala jako asistentka režie v ČST Praha a od roku 1970 působila pod Pražským kulturním střediskem. Před kameru se vrátila v dospělém věku už jen sporadicky v epizodkách div. herečky (Červená ještěrka, 1948), úřednice (Slovo dělá ženu, 1952), písařky (Konec jasnovidce, 1957), matky malého chlapce (Deštivý den, 1962) a venkovanky (Místo v houfu, 1964).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!