V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KMÍNEK, Oldřich

Oldřich KMÍNEK (* 5. 12. 1892 Praha, † 23. 9. 1948 Praha)  – filmový režisér, scenárista a herec; manžel scenáristky Jarmily Kmínkové (1899–19??) a otec herečky D. Kmínkové . Původně byl grafikem a obchodním cestujícím papírnické firmy. U filmu začínal jako herec (Kozlonoh; 1918; Učitel orientálních jazyků, 1918). O film. režii se poprvé pokusil adaptací sentimentálního románku Ivana Klicpery Jindra (1919), ve kterém si zahrál též hlavní mužskou roli, vlasteneckého vychovatele doktora Vojtěcha Lípu. Naposledy se na plátně objevil jako vedoucí tkalcovny ve svém filmu Filosofka Mája (1928). Kulturní ostudou skončilo jeho zfilmování Prodané nevěsty (1922). Diletantismus a podbízivost lidovému vkusu dominují všem jeho dalším němým a necelé desítce zvukových filmů, většinou melodramatických příběhů podle dobových sentimentálních románů, které reprezentují nejpokleslejší část tehdejší produkce (Dar svatební noci, 1926; Zlaté ptáče, 1932; Manželství na úvěr, 1936; Její hřích, 1939).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!