V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLUSÁK, Jan

Jan KLUSÁK vl. jm. Jan Filip Klusák (* 18. 4. 1934 Praha)  – skladatel, herec a publicista; bývalý manžel novinářky a překladatelky Jany Klusákové (* 1941) a otec kulturního publicisty a scenáristy Pavla Klusáka (* 1969). Pochází z rodiny inženýra židovského původu, který zahynul v koncentračním táboře. Od raného dětství se učil hře na klavír a po absolvování Benešova státního gymnázia v Londýnské ulici studoval skladbu u Jaroslava Řídkého a Pavla Bořkovce na Hudební fakultě AMU (1953–57). Ve skladatelské práci prošel postupně vlivem neoklasicismu, dodekafonie a seriálních technik Druhé vídeňské školy, ale hlásil se také ke vzorům, jako jsou Anton Bruckner a Gustav Mahler. Postupně se formovalo jeho osobité kompoziční myšlení a projev, slučující svobodné podněty Nové hudby s velmi svébytnou hudební fantazií. Je autorem desítek orchestrálních děl, koncertních skladeb, rozsáhlé komorní tvorby, kantát, sborů, písní, opery a baletu. Přestože píše převážně autochtonní hudbu, věnuje se též komponování pro divadlo (Divadlo Na zábradlí, Národní divadlo), hraný, animovaný a dokumentární film (kolem 80 titulů), televizi (např. seriál Nemocnice na kraji města, 1978) a rozhlas. Jeho vstup do oblasti kinematografie souvisí s filmy tvůrců z okruhu nové vlny (V. Chytilové, E. Schorm, J. Němec, Jaromil Jireš), pro které se stal nejen oblíbeným skladatelem, ale i příležitostným hercem. Zaujal hned svou první postavou zlověstného Rudolfa, adoptivního syna diktátora (I. Vyskočil), na jehož počest se koná uprostřed lesa hostina, v podobenství J. Němce O slavnosti a hostech (1966). Démonickou svůdností obdařil figuru vojenského lékaře v povídce Nastěnčiny sny z dalšího Němcova filmu Mučedníci lásky (1966). Epizodický rozměr měla role zamilovaného světáka v grotesce V. Chytilové Sedmikrásky (1966). Podmanivě ztvárnil další výrazově stylizované postavy, jakými byli kabalista a mág rabbi Neftali Ben Chaim z Krakova v Brdečkově povídce Poslední golem z filmu Pražské noci (1968) a misionář Gracián v Jirešově poetickém hororu podle Nezvalova románu Valerie a týden divů (1970). Uplatnil se pak už jen ve filmech studentů FAMU Jiřího Věrčáka (Etudy pro dospělé, 1972) a Kanaďana Davida Cherniacka (Zlatá brána, 1972). Na plátně se objevil o mnoho let později jako operní odborník ve Vachkově monumentálním mystifikačním dokumentu Bohemia docta (2000). Hereckou a hudební dimenzi měla jeho spolupráce s Divadlem Járy Cimrmana, kde působil od konce 60. do poloviny 70. let, kdy se výrazně omezily možnosti uvádění jeho skladeb na domácí scéně. Komplexnější profil jeho životních osudů a uměleckého úsilí přinášejí sborník Být dobře skryt (2000; edičně připravil Pavel Doucek) a reprezentativní monografie Ivana Poledňáka Vášeň rozumu: skladatel Jan Klusák – člověk, osobnost, tvůrce (2004). Hudebníkovu výpověď o vlastním životě a tvorbě zachytil režisér Dan Krameš v uměleckém dokumentu Jan Klusák – Axis temporum (2009). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!