V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLIKA, František

František KLIKA (* 10. 12. 1896 Praha, † 15. 2. 1956 Praha)  – herec a divadelní režisér. Jevištní praxi získal v div. společnosti Rudolfa Lince a pak se na dvě desetiletí stal oporou Národního divadla, respektive Zemského divadla v Brně (1924–45). První poválečný rok byl ředitelem Hanáckého divadla v Přerově, další dvě sezony strávil v pražské Činohře 5. května a jako herec a režisér pak působil v Divadle státního filmu (1948–51). Do světa kinematografie vstoupil už v němé éře jako autor námětů (Pražská švadlenka, 1926; Její princ, 1927), jako režisér komedie Strýček z Ameriky (1929) i jako herec (Vše pro lásku, 1930). Další jeho film. aktivity se omezily během 40. a 50. let na vedlejší a drobné role různých městských hodnostářů a vyšších úředníků (Mrtvý mezi živými, 1946; Pancho se žení, 1946; Mladá léta, 1952), ředitelů (Pan Habětín odchází, 1949; Poslední výstřel, 1950; O ševci Matoušovi, 1948), zámožných venkovanů a měšťanů (Žízeň, 1949; Revoluční rok 1848, 1949), obchodníků a podnikatelů (Dnes o půl jedenácté, 1949; DS-70 nevyjíždí, 1949; Anna proletářka, 1952; Únos, 1952; Rudá záře nad Kladnem, 1955). Jedinou jeho hlavní rolí byl vydřidušský obchodník s rákosem Fortunát Moc v sociálním dramatu V. Kubáska Zvony z rákosu (1950).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!