V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLICHOVÁ, Danuše

Danuše KLICHOVÁ (* 22. 8. 1949 Brno)  – herečka. Studovala na Státní konzervatoři v Brně (1965–67) a na JAMU (1968), pak byla členkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti (1969–75), brněnského Divadla Husa na provázku (1975–76) a Činohry Petra Bezruče Státního divadla Ostrava. Kinematografický křest si odbyla drobnou rolí spisovatelovy milenky ve Sklenářově dobrodružném snímku Muž na útěku (1968). Výrazněji na sebe upozornila úlohou půvabné neznámé dívky, která vyburcuje netečnost starého těžce nemocného profesora (V. Šmeral), v poetickém příběhu K. Kachyni Směšný pán (1969). Následně si zahrála mladou milenku ženatého profesora (J. Adamíra), který z lásky k ní zavraždí svou manželku (S. Budínová), ve Fukově kriminálním filmu Svědectví mrtvých očí (1971). Její další velmi ojedinělé vstupy před kameru se týkaly nevelkých rolí ve filmech Zlaté rybky (1977), Brácha za všechny peníze (1978), Dvojrole (1999), Pramen života – Der Lebensborn (2000) a Rok ďábla (2002).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!