V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLEPL, Jiří

Jiří KLEPL (* 5. 2. 1939 Vysoké Mýto, † 21. 3. 2013 Hradec Králové)herec; strýc herce B. Klepla. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale zájem o herectví, k němuž se dostal přes jazzovou hudbu a R. Lukavského, ho přivedl počátkem 60. let na jeviště oblastních divadel v Mostě, Kolíně, Hradci Králové a Olomouci, až nalezl roku 1967 trvalé zázemí ve Východočeském divadle v Pardubicích. Film. křest absolvoval úlohou zkrachovalého intelektuála Bareše, jednoho ze tří pachatelů poštovní loupeže ve Svobodově kriminálním thrilleru Řetěz (1981). Pak si zahrál postavy učitelů ve významných slov. filmech Štefana Uhra Pásla kone na betóne (1982) a Juraje Jakubiska Tisícročná včela (1983). Naposledy se objevil ve snímku Pevnost (1994).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!