V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLEPÁČOVÁ, Eva

Eva KLEPÁČOVÁ rozená Eva Božena (* 2. 5. 1933 Praha, † 18. 6. 2012 Praha)  – herečka; manželka herce a zpěváka J. Zímy. Pocházela z div. rodiny, otec Antonín Klepáč byl členem baletu Národního divadla a matka Kamila tanečnicí a herečkou, a tak se od dětství věnovala baletu a hrála v Dismanově div. a rozhlasovém souboru. Po maturitě na Akademickém gymnáziu vystudovala herectví na DAMU (1956) a jednu sezonu působila v Severočeském divadle v Liberci. Od roku 1957 byla členkou Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze, kde během čtyřiatřicetiletého angažmá prošla mnoha typy postav všech věkových kategorií v komických a tragických polohách: od něžných a naivních dívek (Sen noci svatojánské), přes jadrné, výřečné a excentrické hrdinky (Strakonický dudák, Milionářka, Bratři Karamazovi), šlechtičny (Don Carlos) až po starší vdané ženy, paničky a staré matky (Výnosné místo, Hodina mezi psem a vlkem, Maryša). S filmováním se seznámila ještě jako studentka díky epizodním rolím učitelky (Cirkus bude!, 1954), temperamentních venkovských dívek a dělnic (Byl jednou jeden král…, 1954; Na konci města, 1954; Nevěra, 1954; Advent, 1956). Její film. kariéra vyvrcholila velmi brzy ústřední postavou živelné a kurážné Káči v Machově adaptaci Drdovy pohádkové div. hry Hrátky s čertem (1956) a doznívala ještě v úlohách sanitářky Vlasty z válečného dramatu K. Kachyni Tenkrát o vánocích (1958) a dělnice Heleny Pokorné z komedie Bořivoje Zemana Slečna od vody (1959). V 60. letech se na plátně prakticky neobjevila, pouze propůjčila několikrát svůj hlas jiným herečkám. Po delší odmlce se k filmu nepravidelně vracela drobnými rolemi anestezioložky (Ta chvíle, ten okamžik, 1981), soudkyně (Když rozvod, tak rozvod, 1982), podvedené ženy (Já nejsem já, 1985), pokladní v kině (Kolja, 1996) a paní Plockové (Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, 2001). Díky kultivovanému hlasovému projevu se často uplatnila v rozhlase a dabingu (namluvila např. Nastěnku v ruské pohádce Mrazík). V televizi vystupovala jako konferenciérka od jejích začátků. Na počátku normalizace byla postižena zákazem působení v Československém rozhlase a ČST, točila anonymně reklamy a komentáře k naučným filmům a později učila herectví na pražské konzervatoři (1977–80). Se svým manželem napsala vzpomínkovou knihu Princ a Káča (2001). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (2003).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!