V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLENOVÁ, Eva

Eva KLENOVÁ rozená Götzová, provdaná 1. Kubalová, 2. Chalabalová (* 14. 8. 1924 Praha, † 17. 8. 1998 Praha)  – herečka a překladatelka; dcera divadelního a literárního kritika Františka Götze (1894–1974) a spisovatelky Jožy Götzové (1898–1989), manželka herce a dramatika Bedřicha Kubaly, resp. Jaroslava Klímy (1916–19??) a dirigenta a dramaturga Zdeňka Chalabaly (1899–1962). S divadlem přišla do styku už jako třináctiletá, kdy recitovala v Kolektivu mladých na Šaldově večeru. Během studia na Drtinově reálném gymnáziu se herecky školila u R. Naskové a vystupovala v Národním divadle. První profesionální zkušenosti získala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1940–41) a pak byla angažována do pražské Uranie (1941–44), ale hostovala též v Národním divadle. Celou další jevištní dráhu absolvovala jako dlouholetá členka činohry Národního divadla v Praze (1945–90). Film. křest si odbyla na sklonku válku vedlejší úlohou studentky fotografické školy Lídy Mráčkové, dcery majitelky hodinářství (R. Nasková) v Cikánově komedii U pěti veverek (1944). Menší postavy lyricky něžných dívek vytvořila ve filmech Řeka čaruje (1945), Pancho se žení (1946), V horách duní (1946) a film. kariéru zakončila úlohami hraběnky Supovské v dramatu V. Borského podle stejnojmenné povídky Svatopluka Čecha Jestřáb kontra Hrdlička (1953) a zhrzené manželky hlavního hrdiny (G. Nezval) v dramatu K. M. Walló Nevěra (1956). Kromě herectví projevila i literární ambice, mj. napsala básnickou sbírku Vyznání (1944), román Tvé děti, Evropo…! (1947), libreto opery Hejtman Talafús (1957) a věnovala se překládání z němčiny, francouzštiny a ruštiny. Významná byla i její pedagogická činnost na Státní konzervatoři v Praze.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!