V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLÁSEK, Milan

Milan KLÁSEK vl. jménem Ronát (* 5. 10. 1932 Svatobořice u Kyjova, okres Hodonín, † 9. 4. 2010 Praha)  – herec. Po absolvování hereckých studií na JAMU (1955) získal první profesionální zkušenosti v Krajském oblastním divadle v Hradci Králové a Armádním divadle v Martině. Pak prošel oblastními scénami v Českém Těšíně (1958–60), Klatovech (1960–61) a Českých Budějovicích (1961–71) a svou jevištní dráhu završil dlouholetým angažmá v Divadle na Vinohradech. Na film. plátně se nejprve mihl jako voják v hospodě v Gajerově sportovním příběhu Neklidnou hladinou (1962) a podruhé dostal před kamerou o něco větší postavu dělníka a motocyklového závodníka Dlaboly v Hanibalově psychologickém dramatu Škola hříšníků (1965). Často hrál příslušníky bezpečnosti (Útěk, 1967; Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 1979; Od vraždy jenom krok ke lži, 1982) a svou politickou angažovanost v období normalizace projevil také účinkováním v tendenčních filmech Člověk není sám (1971), Vítězný lid (1977) a Rukojmí v Bella Vista (1980). Hojně se uplatnil na tv. obrazovce, např. v seriálu Duhový luk (1973) a inscenacích Romance o sněhu (1972), Bertillon 166 (1974) a Čtverec mizení (1982).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!