V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLADRUBSKÁ, Milena

Milena KLADRUBSKÁ (* 22. 11. 1936 Praha)  – krasobruslařska a herečka. Její tatínek, bankovní úředník, byl uznávaným hokejovým rozhodčím a maminka vlastnila módní salon na dámské klobouky. Od dětství se cílevědomě připravovala v klubu LTC Praha na krasobruslařskou dráhu, která vyvrcholila jejím vítězstvím na mistrovství republiky (v kategorii juniorů) a reprezentací na mistrovstvích Evropy v Budapešti (1955) a Paříži (1956). Její popularitu i schopnosti využili dvakrát také filmaři. Režisér Vladimír Sís jí svěřil hlavní ženskou postavu krasobruslařky Aleny, dcery hokejového funkcionáře (R. Hrušínský) v komedii Ledoví muži (1960). Menší úlohu majitelky módního salonu Modes-Robes hrála v komedii J. Macha Florián (1961). Od roku 1956 působila jako profesionální krasobruslařka v čs. revui a od roku 1963 jako sólistka vídeňské revue. Sňatkem v roce 1966 získala britské občanství a po ukončení sportovní kariéry v Holiday on Ice (1971–77) se natrvalo usadila v britském Brightonu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!