V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KINSKÝ, Otto/Ota

Otto/Ota KINSKÝ vl. jm. Otakar Adamec (* 1. 5. 1923 Praha, † 11. 4. 1999 Praha)herec. Profesionálně začal hrát v Jihočeském divadle (1943–44), jehož scéna sídlila za okupace v Táboře. Po válce získal angažmá nejprve v pražském Československém rozhlase (1947 až 1949) a následně v souborech Československé cirkusy a varieté (1952–54) a Pražská estráda (1954–58). Od konce 50. let působil na jevištích pod agenturní hlavičkou Pražského kulturního střediska. Jeho velmi skromná filmografie zahrnuje pouze epizodní roličky nesmělého zákazníka (Šťastnou cestu, 1943), pacienta (Dnes neordinuji, 1948), číšníka (Nahá pastýřka, 1966) a prodavače (Přehlídce velím já, 1969). Až do počátku 90. let se příležitostně objevoval také na tv. obrazovce, např. v seriálech Soudničky (1967), Sňatky z rozumu (1968) a 30 případů majora Zemana (1974–79). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1995).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!