V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KHAIN, Jindřich

Jindřich KHAIN (* 2. 4. 1931 Zlín)  – herec. Jako absolvent herectví z DAMU (1956) vystřídal řadu oblastních scén (Karlovy Vary, Trutnov, Nový Jičín, Cheb) a od poloviny 60. let byla jeho jevištní činnost spojena s Libercem (Krajská loutková scéna, Činoherní studio a Divadlo F. X. Šaldy). S filmem přišel pracovně poprvé do styku prostřednictvím epizodní role závozníka v Blumenfeldově povídkovém snímku Strakatí andělé (1964). Výsledkem jeho sporadických návratů před kameru byly menší úlohy pravěkého muže (Na veliké řece, 1977), starého rybáře (Žaby a iné ryby, 1986) a chasidských Židů (Golet v údolí, 1995; Hanele, 1999). V tv. seriálu podle Škvoreckého předlohy Prima sezóna (1994) ztvárnil postavu profesora Bivoje.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!