V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KETZEK, František

František KETZEK (* 21. 6. 1906 Bratislava, † 17. 8. 1978 Praha)malíř, grafik a ilustrátor. Studoval u V. H. Brunnera a J. Bendy na pražské UMPRUM (1931), současně na Filozofické fakultě UK v Praze a matematiku a deskriptivu na ČVUT v Praze. Byl profesionálním boxerem, fotbalistou, kuchařem, žurnalistou, hrál v divadle a ve filmu, působil jako výtvarný návrhář, vedoucí reklamní propagace, byl redaktorem večerního Českého slova a výtvarným pedagogem. Publikoval a vystavoval karikatury a ilustroval knihy. Svou svědeckou výpovědí v procesu s Václavem Tallichem si vysloužil doživotní nepřízeň komunistického režimu. Jeho jméno zaznamenaly film. titulky poprvé u Slavínského v hudební komedie Bílá vrána (1938), jejíž předlohou byla jeho stejnojmenná opereta, kterou napsal s Bedřichem Šulcem. Iniciátorem jeho druhého, ale zároveň také posledního vstupu do světa kinematografie byl režisér J.Herz, který ho ve svém středometrážním snímku Sběrné surovosti (1965) podle Hrabalovy povídky Baron Prášil obsadil do role šéfa sběrny surovin, dováděného k zoufalství svým svérázným zaměstnancem Hanťou (V. Halama ).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!