V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KESLEROVÁ, Zora Ulla

Zora Ulla KESLEROVÁ (* 11. 8. 1950 Praha)  – herečka; bývalá manželka skladatele P. Hapky. Nejprve vystupovala jako tanečnice a zpěvačka v revuálním dívčím triu. Přes práci fotomodelky se dostala na sklonku 70. let k filmování v Itálii, kde pod jmény Zora Keer, Zora Kerova a Zora Kerowa účinkovala jako hvězda řady erotických, akčních a sadisticky drsných snímků (Evase: Le storie di sesso e di violenze/Návrat z ženské věznice, 1978; Cannibal Ferox/Ženy od hluboké řeky, 1980; I nuovi barbari/Noví barbaři, 1982). V českém filmu debutovala hlavní ženskou rolí rozvedené matky Báry Saklové v Herzově psychologickém snímku Křehké vztahy (1979). Pro její atraktivní vzhled byla obsazovaná především do rolí lehkomyslných svůdných žen: nemocniční sestra Marta Kavanová v akční krimikomedii Řetěz (1981), skladnice Ilonka v Soukupově Vítr v kapse (1982), prostořeká květinářka Růža v Novákově situační komedii Fešák Hubert (1984). Menší úlohy vytvořila ještě ve filmech Sny o Zambezi (1982), Anděl s ďáblem v těle (1983), Perinbaba (1985), Skalpel, prosím (1985), Operace mé dcery (1986) a Anděl svádí ďábla (1988).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!