V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAZDA, Ladislav

Ladislav KAZDA vl. jm. Ladislav Koza (* 21. 4. 1927 Mořina u Karlštejna, okres Beroun, † 26. 2. 2002 Praha)  – herec; manžel herečky M. Marešové. K profesionální div. dráze ho přivedl režisér Antonín Dvořák. Po absolvování herectví na DAMU (1955) zakotvil natrvalo v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze, kde během pětatřicetiletého působení hrál jako mužný typ převážně milovnické role. Na sklonku 50. let ho angažoval do svých služeb film, ale jen v drobných postavách dělníků a řemeslníků (Cesta zpátky, 1958; Romeo, Julie a tma, 1959; Život pro Jana Kašpara, 1959; Hlídač dynamitu, 1960; Naděje, 1963; Handlíři, 1963). Později se na plátně objevoval sporadicky v nevelkých úlohách příslušníků bezpečnosti (Noc nevěsty, 1967; Svědectví mrtvých očí, 1971; Člověk není sám, 1971) a dalších epizodkách (Vražedné pochybnosti, 1978; Poslední vlak, 1982). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1997).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!