V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAVKOVÁ, Zdena

Zdena KAVKOVÁ (* 9. 7. 1896 Praha, † 1. 12. 1965 Praha)  – herečka; manželka režiséra a kameramana S. Innemanna. Jako dcera div. redaktora začínala hereckou kariéru roku 1912 u Blažkovy společnosti a další jevištní průpravu získala ve Švandově divadle, Uranii a Městském divadle na Královských Vinohradech. S filmováním se seznámila při natáčení Fenclovy komedie Zlaté srdéčko (1916), kde si zahrála květinářku. První velkou roli obětavé manželky nadaného vynálezce (V. Slavínský) vytvořila ve Slavínského rodinném dramatu Zlatá žena (1920). V následujících téměř dvou desítkách němých filmů lehkých žánrů ztvárnila většinou hlavní a titulní postavy čiperných a zamilovaných dívek (Červená Karkulka, 1920; Děvče ze Stříbrné Hranice, 1921; Venoušek a Stázička, 1922; Komptoiristka, 1922; Lásky Kačenky Strnadové, 1926), poslušných i výstředních dcer (Zelený automobil, 1921; Z českých mlýnů, 1925) a lstivých mladých žen (Závěť podivínova, 1923; Falešná kočička, 1926). S nástupem zvukové éry její popularita rychle pohasla a místo titulních postav (Šenkýřka „U divoké krásy“, 1932) se musela spokojit s mnohem menšími rolemi, jako byla např. dělnice z továrny (Vražda v Ostrovní ulici, 1933), ošetřovatelka (První políbení, 1935), hospodyně (Sextánka, 1936) a zcela naposled majitelka cestovní kanceláře (Tvoje srdce inkognito, 1936). Publikovala nenáročnou vzpomínkovou knížku Pozor, až tlesknu, tak jedem (1932). Za okupace se zkompromitovala spoluprací s nacisty, což ji vyřadilo z řad film. pracovníků.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!