V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAVANOVÁ, Eva Marie

Eva Marie KAVANOVÁ rozená Korálková (* 17. 3. 1924 Praha)  – herečka a dramaturgyně; manželka divadelního režiséra a dramaturga Jiřího Dalíka (* 1920). S hereckou průpravou začínala po osvobození v Burianově div. souboru D 46 a pak v letech 1947–70 vystřídala řadu pražských scén (Komická zpěvohra Karlín, Městské divadlo pro mládež), a především oblastních divadel (Benešov, Hradec Králové, Teplice, Karlovy Vary, Kladno – Mladá Boleslav). Poté, co absolvovala dramaturgii na DAMU (1968), působila v tomto oboru na divadle a od roku 1971 v ČST Praha. Na jevišti mj. hostovala v Jihočeském divadle České Budějovice ve hře Případ Adama a Eva (1978). Hostem film. ateliérů byla pouze v letech 1949–54, kdy vytvořila šest menších i větších postav půvabných a inteligentních mladých žen ze současnosti i nedávné minulosti ve stěžejních filmech poválečné kinematografie Pan Habětín odchází (1949), Daleká cesta (1949), Pára nad hrncem (1950), Anna proletářka (1952), Botostroj (1954) a Stříbrný vítr (1954). Naposledy se na plátně objevila jako hráčka golfu v Čechově detektivce Kde alibi nestačí (1961). Některé databáze jí omylem připisují i filmy E. Kavanové z doby 1. republiky.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!