V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAVALÍROVÁ, Hana

Hana KAVALÍROVÁ provdaná Tylínková (* 8. 5. 1925 Praha)  – herečka. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze (1947) hrála jednu sezonu v Divadle pracujících Zlín a pak už působila do roku 1958 na pražských div. scénách (Městské oblastní divadlo města Žižkova, Divadlo satiry, Divadlo Na Fidlovačce, Pražská estráda). Její spolupráce s filmem trvala pouze pět let, během nichž vytvořila v pěti celovečerních filmech menší i větší postavy mladých žen: manželka žadatele o byt (Rodinné trampoty oficiála Tříšky, 1949), manželka vynálezce Josefa Božka (Posel úsvitu, 1950), jeřábnice před svatbou (Pára nad hrncem, 1950), dcera vrchního rady (Haškovy povídky ze starého mocnářství, 1952), Ernestina (Stříbrný vítr, 1954) a Šrubařova žena (Noc klavíristy, 1976).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!