V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAUTSKÁ, Marie

Marie KAUTSKÁ (* 19. 5. 1920 Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, † 29. 5. 1998)  – herečka. Absolvovala dramatické oddělení na Státní konzervatoři hudby v Praze (1943) a celou div. dráhu, která trvala do roku 1958, zasvětila pražským scénám (Uranie, Divadlo 5. května, Divadlo státního filmu). Vstup do kinematografie učinila drobnou úlohou pokojské Máni Pekárkové v komedii G. Hašlera (1) Host do domu (1942). Další její herecká činnost před kamerou se odehrála pouze v letech 1946–59, kdy vytvořila dvanáct menších i větších rolí mladých manželek (Železný dědek, 1948), dcer ze zámožných rodin (Dnes o půl jedenácté, 1949; Revoluční rok 1848, 1949; Zvony z rákosu, 1950) a úřednic (Lavina, 1946; Zaostřit, prosím!, 1956). S filmem se rozloučila postavou jedné z havířských žen v pohádce M. Friče Dařbuján a Pandrhola (1959).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!