V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAŠPAR, Jan

Jan KAŠPAR (* 6. 9. 1952 Praha, † 11. 6. 2013 Praha)  – divadelní technik a herec. Jeho otec pracoval v ČKD na Zlíchově. Vyrůstal na Smíchově a vyučil se v ČKD provozním zámečníkem a hned po škole začínal jako kulisák v Městských divadlech pražských. Po návratu z vojenské prezenční služby v říjnu 1975 nastoupil jako jevištní technik do Divadla Járy Cimrmana, kde od roku 1985 působí jako herec (náčelník v Dobytí Severního pólu, Přincipál v Záskoku, Bierhanzel ve Vraždě v salonním coupé, otec Hlavsa v Poslovi z Liptákova, král nebo Děd Vševěd ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký, náčelník Líná Huba v Africe, praotec Čech v Českém nebi). Souběžně byl členem volného amatérského Divadla na tahu, v jehož pověstném hornopočernickém představení Havlovy Žebrácké opery (1. 11. 1975) hrál kapsáře Harryho Filche. Během následujícího desetiletí patřil k okruhu amatérských filmařů (s krycím jménem Čeněk), kteří tajně pořizovali dokumenty a reportáže z kulturního dění nezávislých iniciativ, na což posléze navázali v Originálním videožurnálu. Spolu s dalšími cimrmanovskými kolegy vytváří epizodní role ve film. komediích: vrchní v restauraci U žáby (Vrchní, prchni, 1980), řidič nakladače (Vesničko má středisková, 1985), kulisák poloprofesionálního divadelníhou souboru Melichar (Nejistá sezóna, 1987), kamarád hudebníka Louky (Kolja, 1996) a jeden ze skupinky penzistů (Vratné lahve, 2007). V dubnu 1988 ho postihl při prořezávání stromu na chatě v jižních Čechách těžký úraz páteře, který ho upoutal na invalidní vozík. S pomocí svých kolegů z divadla se dokázal rychle vrátit k oběma profesím. Účinkoval i ve Smoljakově Studiu Láďa. Se Z. Svěrákem stál u zrodu Centra Paraple, organizace pomáhající ochrnutým lidem zapojit se opět do aktivního života. O svém vyrovnávání se se zdravotním handicapem se svěřil v cyklu ČT 13. komnata (2010).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!