V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KARGER, Tomáš

Tomáš KARGER (* 26. 11. 1964 Praha)  – herec. Jako absolvent herectví DAMU (1989) hrál nejprve v Městském divadle Most, pak ve Volném sdružení režisérů, hostoval v Realistickém divadle, Divadle na Vinohradech, Národním divadle a divadle CD 94. V současné době je v angažmá v Divadelním spolku Kašpar (Růže pro Algernon, Richard III., Audience), jehož byl roku 1990 zakládajícím členem. Před kamerou se nejprve uplatnil v chlapeckých rolích (Kluk za dvě pětky, 1983; Copak je to za vojáka…, 1987; Proč?, 1987), z nichž největší byla postava mladého řidiče a muzikanta Honzy v psychologickém snímku Věry Šimkové-Plívové Houpačka (1990). Na tv. obrazovce se představil např. jako jeden z protagonistů seriálů Dlouhá bílá stopa (1982) a Hop nebo trop (2004).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!