V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAREŠOVÁ, Alena

Alena KAREŠOVÁ rozená Engelmannová (* 27. 1. 1927 Praha)  – herečka. Absolvovala herectví na DAMU (1950) a kromě krátkého jevištního působení v Pražské estrádě (1958) se věnovala pedagogické činnosti na FAMU a účinkování ve filmu, kde debutovala epizodkou mladé ženy na schůzi ve Wassermanově a Novákově satirické komedii Nejlepší člověk (1954). Před kamerou se osvědčila především v drobných postavách autoritativních a přísných žen s krátkými vlasy a charakteristickými brýlemi, nejčastěji zdravotních sester (Ta chvíle, ten okamžik, 1981; Řetěz, 1981; Od vraždy jenom krok ke lži, 1982; Sestřičky, 1983; Rozpuštěný a vypuštěný, 1984; Co je vám, doktore?, 1984; Jak básníkům chutná život, 1987), úřednic (Hlavní výhra, 1959; Křtiny, 1981), sekretářek (Smrt na cukrovém ostrově, 1961; Prodavač humoru, 1984), asistentek (Zkouška pokračuje, 1959) a učitelek (Konečně si rozumíme, 1976; Velké přání, 1981; Bota jménem Melichar, 1983). Zatím naposledy se objevila jako překladatelka v psychologickém dramatu Válka barev (1995) F. Renče.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!