V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KARÁSKOVÁ, Olga

Olga KARÁSKOVÁ provdaná Bártová (* 26. 4. 1924 Choceň, okres Ústí nad Orlicí, † 23. 1. 1999 Praha)  – herečka. Vystudovala Státní konzervatoř v Praze (1947) a první profesionální zkušenosti získala v pražském souboru Vesnického divadla. Od počátku 50. let vystřídala několik krátkodobých angažmá na oblastních scénách v Ostravě, Trutnově, Kolíně a Uherském Hradišti. Poslední dvě a zároveň nejdelší období před odchodem do důchodu strávila na jevištích v Příbrami (1962–75) a Chebu (1975–82). Do české kinematografie přispěla svým hereckým uměním pouze čtyřikrát, a to ve filmech s problematikou dětí a dospívaní. Po drobných rolích kovářky (Už zase skáču přes kaluže, 1970), hokynářky (Borisek – malý seržant, 1975) a ředitelky dětského domova (Jakub, 1976) vytvořila svou nejvýraznější kreaci v postavě venkovské babičky v Gedeonově tragikomedii Indiánské léto (1995).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!