V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAPLANOVÁ, Valerie

Valerie KAPLANOVÁ provdaná Tláskalová (* 12. 9. 1917 Hlinsko, † 13. 5. 1999 Pardubice)  – herečka. Jako dcera obchodního zástupce s botami strávila dětství do svých jedenácti let ve Vídni. Roku 1930 stanula na jevišti ve scénickém pásmu Úkazy našich dějin v Městském divadle Královských Vinohrad. Po ukončení rodinné školy vykonávala různá kancelářská zaměstnání a hrála s amatérským souborem Živé jeviště. Po osvobození nastoupila první profesionální angažmá v Zemském oblastním divadle v Liberci (1945–48), pak působila v Karlových Varech (1948–49, 1952–61), Státním divadle v Brně (1949–50), Divadle pracujících v Gottwaldově (1950–52) a od roku 1961 byla členkou Východočeského divadla v Pardubicích, kde hrála až do smrti. S úspěchem hostovala též v pražském Divadle Na zábradlí (Naši furianti, Ivanov). Pro film ji objevil až ve zralém věku režisér K. Kachyňa, který jí svěřil tragickou úlohu někdejší sedlácké služky Filipy, umírající družky předsedy zemědělského družstva (M. Hofman) ve vesnické baladě Noc nevěsty (1967). Následovaly desítky malých, leč výrazných rolí starých žen v pohádkách, komediích, ale i dramatických příbězích. Pro svou vrásčitou tvář uhrančivého pohledu byla vyhledávanou představitelkou čarodějnic (Oldřich a Božena, 1984), smrtek (Perinbaba, 1985), vesnických kořenářek (Škaredá dědina, 1975), kmoter (Honza málem králem, 1977), hodných babiček (Tchán, 1979; Kouzelné dobrodružství, 1982; Slunce, seno a pár facek, 1989; Artuš, Merlin a Prchlíci, 1993; Šmankote, babičko, čaruj!, 1998) i zlých babizen (Kočičí princ, 1978), tetiček (Svědectví mrtvých očí, 1971; Prokletí domu Hajnů, 1988) a komorných (Poklad hraběte Chamaré, 1984) a v českém filmu naposled jako venkovská žena v retrosnímku K. Kachyni Blázni a děvčátka (1989). Její asi nejznámější rolí byla v komedii L. Smoljaka Jára Cimrman, ležící, spící (1983) tajemná stařičká průvodkyně Cimrmanovým liptákovským muzeem, která mnohými rysy připomíná samotného Cimrmana. Jejích hereckých služb využívaly též v zahraničních film. produkcích (Rawney/The Raggedy Rawney, 1988; Proces/The Trial, 1992). Na tv. obrazovce získala popularitu jako maskot loterie Bába Tutovka. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1994).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!