V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAPLANOVÁ, Dita

Dita KAPLANOVÁ (* 5. 1. 1965 Brno)  – herečka. Od pěti let navštěvovala v Brně dětský dramatický soubor Pírko (hostoval i v evropských metropolích) a účinkovala v tv. inscenacích brněnské ČST (Bakaláři) i dabingu. Jako dvanáctiletou ji objevili filmaři, když hledali představitelku pro hlavní roli panelákové holky Aleny, prožívající první zmatky dospívání, do snímku K. Kachyni Čekání na déšť (1978). S bolestnějšími frustracemi se vyrovnává její hrdinka, dcera notorické alkoholičky, Vendulka Brabcová ve Svobodově psychologickém dramatu Dívka s mušlí (1980). Za náročný výkon (pro její brněnský akcent ji namluvila S. Sequensová), jaký suverénně zvládla po boku E. Steimarové, byla oceněna na MFF v Karlových Varech. Zamilovanou protagonistkou Barčou se stala v Muchnově lidové komedii Matěji, proč tě holky nechtějí? (1981). Ve spektru dívčích typů a charakterů se pohybovaly i její role v tv. inscenacích (Hra na slepou bábu, 1980; Trpká chuť slávy, 1985). Zahrála si také v mezinárodních produkcích: ve válečném snímku Igora Gostěva V týlu nepřítele/Front v tylu vraga (1982) i tv. seriálu SRN Die Magermilchbande/Mlíčňáci (1982). Po maturitě na gymnáziu vystudovala herectví na JAMU (1987) a získala angažmá v Divadle Husa na provázku, k jehož hereckým oporám patří dodnes. Od poloviny 80. let (Zelená léta, 1985) ji film zatím žádným novým úkolem nepověřil. Tento nezájem ji ovšem dostatečně vynahrazuje televize (Koncert, 1990; Požírač medvědů, 1996; Flóra, 1997; Taťka, 2003; O kominickém učni a dceři cukráře, 2007; Baletky, 2007; Zrozen bez porodu, 2009; Alma, 2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!