V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KÁNSKÁ, Veronika

Veronika KÁNSKÁ (* 1966 Praha)  – příležitostná herečka; dcera kreslíře a karikaturisty Miloše Kánského (* 1944). Jako gymnazistka dělala konkurs na film Bota jménem Melichar (1983), kde sice neuspěla, ale režisér Zdeněk Troška si ji zapamatoval a obsadil ji do role Blaženy Škopkové v komedii Slunce, seno, jahody (1983), na svou dobu eroticky odvážnou. Populární postavu si zopakovala i v dalších dvou dílech úspěšné série (Slunce, seno a pár facek, 1989; Slunce, seno, erotika, 1991). Před kamerou ji už čekala jen jedna z hlavních rolí, zdravotní sestra Lucie v Soukupově teenagerské hudební komedii Discopříběh č. 2 (1991). Po maturitě pracovala rok a půl v Čedoku, účinkovala s H. Růžičkovou a J. Růžičkou na zájezdových představeních, neúspěšně zkoušela dostat se na DAMU a prodávala v obchodě s keramikou. Od konce 90. let žije s rodinou ve východočeské vesnici a pracuje jako knihovnice. Před kameru, ovšem televizní, se vrátila po odmlce ve filmu Kanadská noc (2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!