V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KANDERT, Antonín

Antonín KANDERT (* 21. 11. 1890 Praha, † 10. 3. 1968 Praha)  – herec a divadelní režisér. Po přerušených studiích stavebního inženýrství se věnoval divadlu. Soukromě studoval v dramatické škole J. Šmahy, pak prošel ochotnickou družinou R. Budila a J. Steimara, Českou činohrou V. Budila v Uranii (1917) a Městským divadlem v Plzni (1917 až 1920). V první polovině 20. let působil jako herec a režisér na pražských scénách (Švandovovo divadlo, Tylovovo divadlo v Nuslích) a pak byl dlouholetým členem Městského divadla na Královských Vinohradech (1925–59). První kinematografickou zkušenost získal rolí básníka Františka Ladislava Čelakovského v němém životopisném snímku S. Innemanna Josef Kajetán Tyl (1925). Zvukový film, kde se uvedl úlohou policejního prezidenta v Innemannově dramatu Písničkář (1932), mu nabídl tři desítky drobných postav, často právníků a notářů (S vyloučením veřejnosti, 1933; Hordubalové, 1937; Soud boží, 1938; Muž z neznáma, 1939; Čapkovy povídky, 1947), lékařů (Skřivánčí píseň, 1933), hodnostářů a úředníků (Průlom, 1946; Parohy, 1947 či nedokonečenýVýlet pana Broučka do zlatých časů, 1949). V poválečném období spolupracoval opakovaně s režisérem Václavem Krškou, v jehož historických a životopisných filmech vytvořil drobné role muže v dostavníku (Housle a sen, 1946), spisovatele Schillniga (Revoluční rok 1848, 1949), hraběte Šternberka (Posel úsvitu, 1950), pána s licousy (Mikoláš Aleš, 1951), ředitele gymnázia (Mladá léta, 1952), abiturienta s dortem (Měsíc nad řekou, 1953) a člena švédské společnosti (Z mého života, 1955). S film. plátnem se navždy rozloučil opět epizodkou úředníčka v komedii M. Friče Zaostřit, prosím! (1956).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!