V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAMINSKÝ, Hugo

Hugo KAMINSKÝ (* 3. 10. 1910 Ústí nad Labem, † 8. 4. 1998 Praha)  – herec. Základy herectví si osvojil u Fritze Valka (1928) a v div. škole Hugo Döblina (1933–35). Od konce 20. let hrál v divadelních společnostech (J. Burda) i kamenných divadlech v Praze (Německé divadlo, Národní divadlo, La Scene, Alhambra) a Ústí nad Labem (Stadttheater). Po válce byl členem německého souboru Vesnického divadla (1954–62) a pak dlouho působil v NDR. První zkušenost s filmem učinil až po své padesátce úlohou německého dozorce v Balíkově okupačním dramatu Reportáž psaná na oprátce (1961). V epizodách se pak objevil ještě v normalizačních velkofilmech Dvacátý devátý (1974) a Sokolovo (1974) a po odmlce v roličkách starců ve snímcích Tisícročná včela (1983), Kdo se bojí, utíká (1986), Jak básníkům chutná život (1987), Evropa tančila valčík (1989), Poslední motýl (1991) a Akumulator 1 (1994). Z nich vyniká postava bankéře Gustava Meyera (tedy spisovatele Gustava Meyrinka) v koprodukčním snímku s NSR Lovec senzací/Markplatz der Senzations (1988). Na sklonku života se hojně účastnil natáčení zahraničních filmů a tv. produkcí na našem území, mj. Burning Secret/Palčivé tajemství (1988), Mladý Mussolini/Il giovane Mussolini (1993), Nehynoucí láska/Immortal Beloved (1994) a Radetzkymarsch/Pochod Radeckého (1994). Jen výjimečně daboval. Na obrazovce ho mohli diváci vidět v inscenacích (Na dvoře je kůň, šéfe, 1988; Zámek v Čechách, 1993) a seriálech (Druhý dech, 1988; Cirkus Humerto, 1988; Dobrodružství kriminalistiky, 1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!