V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAMILOV, Sláva

Sláva KAMILOV vl. jm. Alexander Štěpánek (* 24. 3. 1897, † po 1932?)  – autor námětů, scenárista, publicista, organizátor a herec; manžel scenáristky Zorky Janovské (vl. jm. Božena Štěpánková-Kamilovová). Vystudovaný inženýr se nadšeně zapojil počátkem 20. let do kinematografického dění jako herec (Odplata, 1920; Děvče z Podskalí, 1922) a brzy tvůrčí ambice rozšířil i o činnost literární. Podle jeho námětu a scénáře natočil Emanuel Kabát komedii Dejte se omladit (1922), v níž si zahrál omlazeného Jeremiáše. Strážníka hrál v Krňanského melodramatu Píseň života (1924), jehož byl spoluscenáristou. Od roku 1923 zastával funkci tajemníka Organizace čs. filmového herectva a spolupracoval s plzeňskou výrobnou Orbisfilm. Působil též jako redaktor společenského měsíčníku Taneční revue (1924–32) a vydal knihu Taneční umění (1932). Organizoval Mezinárodní film. výstavu (1932) a ve 30. letech pořádal v Praze společenské čaje s baletními vložkami.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!