V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KALVA, Bohuslav

Bohuslav KALVA (* 26. 3. 1940 Praha)  – herec. Od absolvování hereckého studia na DAMU (1963) byl až do počátku 90. let členem Divadla Jiřího Wolkera. Ve filmu se objevuje jen velmi vzácně. Po první a dosud jeho největší úloze veslaře Mirka Mejtka z Gajerova sportovního snímku Neklidnou hladinou (1962) vytvořil pouze epizodky ve filmech o dětech a pro děti: podpraporčík VB (Martin a devět bláznů, 1966), rajťák (Už zase skáču přes kaluže, 1970) a farář (O perlové panně, 1997). Kriminalistu si zahrál ve studentském filmu FAMU Až budeme dospělí (1981). O něco více vystupoval na obrazovce, často v pohádkách (Hvězda první velikosti, 1973; A nebojíš se, princezničko?, 1980; Perly a růže, 1985; Pohádka o touze, 1991; O perleťové panně, 1997; inscenace Betlémská hvězda, 1991; seriál Slavné historiky zbojnické, 1985). Zato patří mezi velmi frekventované dabingové herce, když někdy mluví i za české kolegy (Freonový duch, 1990), v hraných i animovaných seriálech i filmech, asi nejspíše se vybaví Yoda z Hvězdných válek I. – Skrytá hrozba.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!