V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KALNÝ, Miroslav

Miroslav KALNÝ (* 2. 3. 1922 Zlín, † 1991 Praha)  – divadelní a rozhlasový režisér a příležitosný herec. Ač zlínský rodák, gymnázium absolvoval v Praze. Na sklonku 50. let účinkoval v souboru Pražské estrády. Ve filmu se objevil pouze v epizodních rolích: jako princ nápadník v pohádce O medvědu Ondřejovi (1959) německý voják (Skok do tmy, 1964) a farmář (Kolonie Lanfieri, 1969). Fanouška Inetru si zahrál v komedii Ženy v ofsajdu (1971) a naposled se na film. plátně objevil jako Ditrich v komedii Jak napálit advokáta (1980). Na obrazovce se mihl v seriálu Byli jednou dva písaři (1972). Informace o něm přináší R. Běhal v publikaci Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu (1992).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!