V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KALMAROVÁ, Marie

Marie KALMAROVÁ (* 14. 7. 1910 Praha, † po 1940?)tanečnice a filmová herečka. Již jako sedmiletá tančila v Národním divadle v Praze, kde pak působila ještě v polovině 20. a na přelomu 30. a 40. let. Herecky se uplatnila pouze v pěti němých filmech, kde kromě drobnějších rolí, jako host na silvestrovském večírku (Příběh jednoho dne, 1926), manekýnky v Innemannově komedii Falešná kočička (1926), kde hrál hlavní roli V. Burian, či první láska Václava Tatara (J. Jenčík) v Krňanského Bahnu Prahy (1927), vytvořila také hlavní dívčí postavy: rozpustilá velkostatkářská dcera Zdena Menšíková v komedii Rudolfa Měšťáka Svéhlavička (1926) a schovanka starého kastelána Apolenka opět u Měšťáka tentokrát v historicko-dobrodružném snímku podle románu Josefa Svátka Pražský kat (1927).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!